Actualment, les línes de recerca del Laboratori d’Arqueozoologia són:  1. 1.Orígen i desenvolupament de la domesticació animal.

  2. 2.Bioarqueologia: Arqueologia i Anàlisis Bioquímiques.

  3. 3.Anàlisis Tafonòmiques i Taxomòmiques de fauna arqueoloógica.

  4. 4.Anàlisis dels recursos litorals: moluscs.

  5. 5.Gestió dels recursos animals a través de les restes arqueozoològiques.

  6. 6.Ictiorarqueologia.

  7. 7.Actualització de les col·leccions de referència

  8. 8.Anàlisis de la microfauna dels jaciments arqueològics.

  9. 9.Adaptació de les noves tecnologies a l’anàlisi de la fauna arqueològica.