Fa més de 20 anys, el Dr. Jordi Estévez, va crear el Laboratori d'Arqueozoologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, es persegueix un doble objectiu:- Inferir la dinàmica social de les societats prehistòriques i històriques.


  1. -Contribuir al desenvolupament i aplicació de noves metodologies i tècniques de treball en Arqueologia.El Laboratori d’Arqueozoologia està constituït com a Grup de Recerca del Laboratori d’Arqueozoologia (GRLA, codi 1792), reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest fet, permet disposar d’un marc sòlid que facilita el desenvolupament de línies de recerca i contribueix en l’avenç teòric, metodològic i tècnic en Arqueozoologia.